[จดหมายเวียน]

จังหวัดลพบุรี ขอส่งบทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 16/11/2018 - 15:11
ขอความร่วมมือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตอบแบบสอบถาม 16/11/2018 - 14:56
ถึงจังหวัดทุกจังหวัด แก้ไขเอกสาร การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัด... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/11/2018 - 10:27
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16/11/2018 - 10:10
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 223/2561 16/11/2018 - 09:26
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 15/11/2018 - 16:38
ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสกลนคร ไตรมาส 3/2561 (กรกฎาคม - กันยายน) 15/11/2018 - 16:23
สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 15/11/2018 - 15:40
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและขนาดเสื้อแจ็กเก็ต (ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดภาคเหนือ) 15/11/2018 - 15:38
ปรับหมวดรายจ่าย จังหวัดกาญจนบุรี 15/11/2018 - 15:32
ข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 222/2561 15/11/2018 - 15:27
ยกเลิกเอกสาร จังหวัดบุรีรัมย์ 15/11/2018 - 15:08
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและขนาดเสื้อแจ็กเก็ต (ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดภาคใต้) 15/11/2018 - 15:01
ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดปทุมธานี ไตรมาส ๓/๒๕๕๙ (กรกฎาคม - กันยายน) 15/11/2018 - 14:57
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและขนาดเสื้อแจ็กเก็ต (ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดภาคอีสาน) 15/11/2018 - 14:54
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและขนาดเสื้อแจ็กเก็ต (ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดภาคกลาง) 15/11/2018 - 14:46
ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 15/11/2018 - 14:39
ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) 15/11/2018 - 14:28
ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ไตรมาส 3 ปี 2561 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 15/11/2018 - 14:21
ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ตไตรมาส 3 ปี 2561 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) 15/11/2018 - 14:06
   
 
สรจ.พิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 16/11/18
จังหวัดพิจิตร บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 16/11/18
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมแผนงาน/โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 16/11/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมในพิธีแถลงข่าว “งานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน” ประจำปี 2561 16/11/18
สรจ.สระบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 16/11/18
แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 16/11/18
กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่จังหวดลำพูน 16/11/18
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการประชุม (ศปก.รง.) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 255/2560-2561 16/11/18
สระบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย (สัญจร) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 15/11/18
จังหวัดปัตตานี ตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 15/11/18
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต.) 15/11/18
แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 15/11/18
แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานี 15/11/18
สระบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย (สัญจร) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 14/11/18
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 14/11/18
Syndicate content
 
     
   
 
แรงงานจังหวัดชุมพร "ร่วมปล่อยขบวนคาราวานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย" 16/11/18
สรจ.พิจิตร ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ SWOT ด้านสถานการณ์แรงงานในจังหวัดพิจิตร 16/11/18
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 16/11/18
สรจ.ชัยภูมิ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 225/2561 ผ่านระบบ Video Conference 16/11/18
แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดหนองบัวลำภู 16/11/18
สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2561 16/11/18
แรงงานจังหวัดแพร่จัดกิจกรรม อสร.แพร่ "อาสาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสู่แรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2562" 16/11/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ดำเนินการเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower กิจกรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 15/11/18
จังหวัดพิจิตร บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 15/11/18
สรจ.พิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 15/11/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม 5 ส ตามแผนปฏิบัติงาน 5 ส ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 15/11/18
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนึ (พอ.สว) 15/11/18
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 15/11/18
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 14 /2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 15/11/18
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 15/11/18
Syndicate content